مهره خاردار مخصوص چوب و MDF یا مهره چنگکی t-nut
سایز M4 تا M10 قد استاندارد و قد بلند